• Dane organizacji

  Przed wypełnieniem zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z zasadami udziału w konkursie, a także przygotowanie raportu w pliku pdf oraz okładki raportu w pliku jpg lub png.  Jeśli twoja organizacja brała już udzial w konkursie - wybierz ją z listy. Uwaga, system może poprosić o uaktualnienie części danych.  Jeśli pierwszy raz bierzesz w konkursie - podaj informacje o Twojej organizacji.

 • Dane osoby zgłaszającej raport  Osobą zgłaszającą raport może być tylko pracownik lub pracowniczka firmy.

  Z osobą tą będziemy kontaktowali się w przypadku pytań dotyczących zgłoszenia.  Upewnij się, że adres email jest właściwy. • Raport

  Zgłaszany raport  Jeżeli raport jest w postaci strony www, podaj jego adres:

  Opis raportu

  Prosimy o wymienienie poniżej wszystkich form, w jakich raport się ukazał (np. wersja pdf na stronie, dedykowana strona www, wydruk, wydruk skrótu itp.)  Za co raport firmy powinien zostać nagrodzony/wyróżniony?

  Kategorie zgłaszanego raportu

   

  Do której kategorii konkursu zgłaszany jest raport? (można wybrać tylko jedną kategorię)

   

  W jakiej formie Państwa raport ma być promowany przez organizatorów?

   

  Czy raport był poddany weryfikacji zewnętrznej przez niezależnego audytora?

   

  Rodzaj raportu

   

  Czy jest to pierwszy tego typu raport opublikowany przez Twoją organizację?

   

  Czy raport jest stworzony według wytycznych GRI?

  Zgody związane z uczetsnictwem w konkursie

   

   

 • Podsumowanie

  Dziękujemy za udział w konkursie Raporty Społeczne i przesłanie raportu.

  Aktualne informacje dotyczące przebiegu konkursu oraz jego wyników znajdują się na stronie raportyspoleczne.pl

  Jeżeli raport został wydany w formie drukowanej prosimy o przesłanie do 6 sierpnia 2018 r. 20 egzemplarzy na adres:

  Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  Tadeusz Joniewicz
  tadeusz.joniewicz@fob.org.pl
  tel. +48 511 313 826
  ul. Szpitalna 5/20
  00-031 Warszawa

   

 • Dziękujemy

  Zgłoszenie zostało przesłane.