• Dane organizacji

  Przed wypełnieniem zgłoszenia, prosimy o zapoznanie się z zasadami udziału w konkursie, a także przygotowanie raportu w pliku pdf oraz okładki raportu w pliku jpg lub png.  Jeśli twoja organizacja brała już udzial w konkursie - wybierz ją z listy. Uwaga, system może poprosić o uaktualnienie części danych.  Jeśli pierwszy raz bierzesz w konkursie - podaj informacje o Twojej organizacji.

 • Dane osoby zgłaszającej raport  Osobą zgłaszającą raport może być tylko pracownik lub pracowniczka firmy.

  Z osobą tą będziemy kontaktowali się w przypadku pytań dotyczących zgłoszenia.  Upewnij się, że adres email jest właściwy. • Raport

  Zgłaszany raport  Jeżeli raport jest w postaci strony www, podaj jego adres:

  Opis raportu

  Za co raport powinien być nagrodzony według opinii organizacji zgłaszajacej?

   

  W jakiej formie raport jest dostępny? Prosimy o zaznaczenie poniżej wszystkich form, w jakich raport się ukazał.

  Kategorie zgłaszanego raportu

   

  W jakiej formie Państwa raport ma być eksponowany na stronie Konkursu Raporty Społeczne?

   

  Czy raport był poddany weryfikacji zewnętrznej przez niezależną firmę audytorską?

   

  Rodzaj raportu

   

  Czy raport jest przygotowany według jakiegoś standardu raportowania?

   

  Czy jest to pierwszy tego typu raport opublikowany przez Twoją organizację?

   

  Czy jest to raport zintegrowany?

  Zgody związane z uczetsnictwem w konkursie

   

   

 • Podsumowanie

  Dziękujemy za udział w konkursie Raporty Społeczne i przesłanie raportu.

  Aktualne informacje dotyczące przebiegu konkursu oraz jego wyników znajdują się na stronie raportyspoleczne.pl

   

 • Dziękujemy

  Zgłoszenie zostało przesłane.